Albérletkezelés

Mit jelent a lakáskezelés, ingatlankezelés, albérletkezelés?

Mindazt, amit a lakástulajdonos albérletbe adó (vagy megbízottja, albérletkezelője) megtesz azért, hogy az albérletébe rendszeresen fizető albérlő kerüljön:

– a lakás albérletbe adásra történő felkészítését, berendezését, működőképessé tételét, kitakarítását, berendezések, eszközök javítását, cseréjét

– a lakást albérletbe venni jelentkezők megbízhatóságának fizetőképességének vizsgálatát

– az albérleti, bérleti szerződés előkészítését, a bérbeadás feltételeinek, házirendnek, társasházi használat szabályainak átbeszélését a jelentkezőkkel

– a bérleti, albérleti szerződés véglegesítését, megkötését, közjegyzői nyilatkozat aláírásának megszervezését,

– bérbeadás adózási feltételeinek, lehetőségeinek felkutatását, könyvelővel történő átbeszélését, gyakorlatba ültetését

– a lakás berendezési, felszerelési tárgyainak összeírását, leltárkészítését, fotódokumentáció készítését az átadandó lakásról

– az albérletbe adandó lakás és kulcsainak átadását jegyzőkönyv kíséretében

Mindazt, amit a lakástulajdonos albérletbe adó (vagy megbízottja, albérletkezelője) megtesz az albérlet működtetése érdekében:

– bérleti díj, kaució átvételét, számla kiállítását, könyvelés dokumentumainak előkészítését

– az albérlő és a lakás rendszeres, havi egy alkalommal történő ellenőrzését, felügyeletét

– az albérleti díj beszedését, behajtását, rezsi költségek beszedését, behajtását

– az albérlet közmű számláinak ellenőrzését, befizetését, elszámolás készítését

– a közmű szolgáltatások ellenőrzését, felügyeletét, (vízmérő csere, leolvasás, villanyóra, gázóra csere…)

– a lakás karbantartását, műszaki berendezések javíttatását lakás biztosítási ügyek intézését

– kapcsolattartást az albérlővel, közműszolgáltatókkal, szerelőkkel, szomszédokkal, társasházi közös képviselővel

– albérlő kiköltözésekor a lakás ellenőrzését, rendberakását, kulcsok, kapukód lecserélését, kiköltözés jegyzőkönyvezését, albérlővel elszámolás teljesítését

  Dr. Murvai-Kissné Bodnár Mária