Mit tegyek a nem fizető albérlő ellen?

Ha van albérleti szerződés az albérlővel, mely tartalmazza a nem fizetés vagy késedelmes fizetés esetére vonatkozó következményeket, akkor viszonylag egyszerű a dolgunk. Érvényesíteni kell az albérleti szerződésben leírt szankciókat. Tapasztalataim alapján mindig abból van a nehezebb helyzet, ha a lakás tulajdonosa, az albérletbeadó nem meri vagy nem akarja a bérleti szerződésben rögzített menetrendet követni.

Ha egyszer nem fizet az albérlő és nincs következménye, akkor nagy az esély arra, hogy újra meg fog ismétlődni a nem fizetés. Ha egyszer késedelembe esik az albérlő a bérleti díj megfizetésével és nincs következménye, akkor nagy az esély arra, hogy újra meg fog ismétlődni a késedelem.

Ha az albérleti szerződés nem rendelkezik a bérleti díj nem fizetéséről vagy késve történő megfizetéséről, akkor a mögöttes jogszabályok (2013. évi V törvény, 1993 évi 78. törvény) az irányadóak, mely szerint a lakás tulajdonosa, az albérletbe adó jogosult felszólítani a nem fizető albérlőt az elmaradás teljesítésére.

A felszólító levélben viszont 8 napos határidőt kell megjelölni a tartozás (albérleti díj, rezsi költség) teljesítésére, ill. azt a tájékoztatást is feltétlenül meg kell adni az albérlő felé, hogyha a tartozását határidőben nem egyenlíti ki, úgy 8 nap áll az albérletbeadó rendelkezésére az albérleti szerződés felmondására. A felmondási idő viszont nem lehet kevesebb, mint 15 nap és az elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napjára szólhat.

A felmondást közlő levélben tehát már közölheti az albérletbeadó az albérlővel, hogy az albérleti szerződés a felmondási idő lejártával megszúnik, mely időpontig az albérlő köteles a lakásból kiköltözni, azt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, kitakarítva visszaadni az albérletadónak. Mindez a lakás olyan állapotát jelenti, hogy az más számára is alkalmas legyen a bentlakásra, lehessen fűteni, főzni,WC-t használni, világítani…

Dr Murvai Kiss Krisztián